Direcţia Regională a Finanţelor Publice (DRFP) Cluj-Napoca a avertizat contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul personal „ca urmare a evenimentelor culturale care au loc în municipiul Cluj-Napoca (festivalurile Electric Castle şi Untold, n.red) sau cu alte ocazii” că au obligaţia să înregistreze contractul din închiriere la organul fiscal în 30 de zile de la data încheierii sale.  

FOTO: Filmări aeriene

 “Sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi veniturile obţinute de către proprietar din închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv. În cazul în care bunul închiriat este deţinut în comun, contractul se va înregistra de către fiecare coproprietar la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul. Documentele se vor prezenta în copie şi original”, se arată într-un comunicat remis presei.

Documentele necesare pentru înregistrarea contractului de închiriere:

 - contractul de închiriere ( un exemplar în original se va păstra de către organul fiscal) ;

 - declaraţia privind venitul estimat/ norma de venit - Formular 220, în 2 exemplare pentru fiecare proprietar,coproprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, după caz;

- actul de proprietate/deţinere legală, copie şi original;

- împuternicire ( în cazul în care nu se prezintă proprietarul) însoţită de actul de identitate al împuternicitului, după caz.

Contribuabili care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor pe parcursul unui an, cu excepţia veniturilor din arendare, datorează plăţi anticipate cu titlu de impozit în contul impozitului pe venit către bugetul de stat şi plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate.

Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv: (25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 21 decembrie). Nedepunerea la termen a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

La cele două festivaluri clujene (Electric Castle – 13-16 iulie 2017 şi Untold – 3-6 august 2017) sunt aşteptate peste 600.000 de persoane.

Acţiunea fiscului clujean vine după ce, în ultimii doi ani, clujenii au început să-şi închirieze propriile locuinţe festivalierilor din afara oraşului; anul acesta ajungându-se la tarife fabuloase pentru cinci zile de chirie.

Top chirii Untold

Centru..................Casă 4 camere...........3.000 euro 
Hasdeu.................Casă 6 camere...........3.000 euro 
Platinia.................Ap. 3 camere..............3.000 euro 
Pajiştei.................Casă 4 camere............2.950 euro 
Centru..................Hostel........................2.500 euro 
Oţetului................Casă 6 camere............2.500 euro 
Miko K..................Ap. 4 camere..............2.500 euro 
Centru..................Ap. 4 camere..............2.000 euro 
Dâmbu Rotund......Vilă 4 camere..............2.000 euro 
 
Sursa: ziuadecj.ro/OLX

 

Oferta apartamentelor de închiriat din Cluj-Napoca o găsești pe compariimobiliare.ro