Persoanele care au fost evacuate din locuinţa cumpărată (cu împrumut de la bancă), deoarece nu mai putut plăti ratele, pot solicita o locuinţă de spirjin de la Primărie.

FOTO: Urban Cluj

Conform Legii 143/2017, care a intrat în vigoare vineri, 23 iunie 2017 şi care modifică Legea locunţei, persoanele sau familiile care au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuinţele proprietate personală, în urma neachitării obligaţiilor contractuale prevăzute în contracte de credit ipotecar, şi a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei au dreptul la o locuinţă de sprijin, cu o suprafaţă utilă de cel mult 100 mp.

“Locuinţele de sprijin se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale, care le-au cumpărat prin licitaţie publică, pe baza criteriilor stabilite anual prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile prevederilor prezentului capitol. De aceste locuinţe pot beneficia persoanele şi familiile care urmează a fi evacuate sau au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuinţe, în urma neachitării obligaţiilor derivate din contractele de credit ipotecar”, se arată în actul normativ.

Contractul de închiriere se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de acesta cu beneficiarii stabiliţi de consiliul local, pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.

Nivelul chiriei nu va depăşi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferenţa până la valoarea nominală a chiriei va fi subvenţionată de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situată locuinţa de sprijin.

Legea prevede că beneficiarii locuinţelor de sprijin nu au dreptul să subînchirieze, să transmită dreptul de locuire sau să schimbe destinaţia spaţiului închiriat, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere şi a suportării eventualelor daune aduse locuinţei şi clădirii, după caz.

Chirii mai scumpe cu 36% în ultimul an

Piaţa imobiliară din Cluj este a doua cea mai scumpă din România, după capitală. Pretenţiile proprietarilor s-au majorat cu 14 procente în ultimele 12 luni pe segmentul apartamentelor de vânzare, iar chiriile cu până la 36 de procente, conform unei analize realizate de portalul compariimobiliare.ro.

Statistici Apartamente/Case de închiriat (S1 – 2017)

Numărul total de chirii tranzacționate - 1051 proprietăți

Valoarea totală a chiriilor tranzacționate - 340.223 Euro

Luna cu cele mai multe tranzacţii – Aprilie

Top 5 cartiere din Cluj cu cele mai multe apartamente închiriate:

Mărăști - 187 chirii

Mănăștur - 185 chirii

Gheorgheni - 163 chirii

Zorilor - 101 chirii

Central - 80 chirii

 

Compariimobiliare.ro vă prezintă media prețurilor apartamentelor de închiriat din Cluj-Napoca, pe zone, pe baza anunţurile imobiliare publicate şi actualizate zilnic pe portalul imobiliar.