Guvernul României a adoptat, în şedinţa de săptămâna aceasta, o hotărâre pentru aprobarea normelor de aplicare ale programului “Prima Chirie”. Astfel, statul oferă maximum 200 euro pentru chiria celor care lucrează la o distanță mai mare de 50 de km distanţă de localitatea de domiciliu.

Prima de relocare se acordă la cerere, lunar, pentru o perioadă de maximum 36 de luni, dacă persoanele care solicită acest drept se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru cel puțin 12 luni și nu se cumulează cu alte prime de mobilitate. Această primă se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către aceștia – dacă sunt persoane singure – sau împreună cu familia, nu depășesc 5.000 de lei/lună.

Prima de relocare este de 75% din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor pentru locuire (chirie și utilități) la noul domiciliu sau reședință, în limita sumei de 900 de lei lunar. În cazul în care persoanele aflate în șomaj se încadrează în muncă pe durată mai mică de 12 luni, iar ulterior se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată, nu beneficiază de aceasta primă.

Pentru a beneficia de prima de relocare, persoanele îndreptățite trebuie să depună la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în evidențele cărora sunt  înregistrate, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor menționate în lege, în  termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă.

Totodată, veniturile nete lunare luate în considerare în vederea acordării primei sunt:

venituri din salarii şi asimilate salariilor;

venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

venituri din pensii;

venitul minim garantat;

indemnizaţia de şomaj;

stimulentul de inserţie, indemnizaţia de concediu pentru creşterea copilului

Prima de relocare se acordă lunar începând din luna următoare depunerii documentelor, pentru o perioadă de cel mult 36 de luni, iar pentru acordarea acesteia beneficiarul trebuie să depună lunar documente care să ateste plata chiriei, a facturilor la utilități, declarații și adeverințe privind veniturile realizate lunar, astfel încât să dovedească faptul că se încadrează în prevederile legii.

Atât documentele pentru deschiderea dosarului, cât și cele lunare, se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail.

Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situația în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depășesc suma de 5.000 lei/lună și este în cuantum de 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (chirie și utilități) în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 de lei.

Oraşul recordurilor imobiliare

Cluj-Napoca este cel mai scump oraş din ţară pe segmentul chiriilor, înregistrând un avans de 36 de procente în ultimele 12 luni. Lunile august şi septembrie înroşesc piaţa din Capitala Transilvaniei, fiind perioada în care peste 100.000 de studenţi caută un apartament de închiriat pe perioada noului an şcolar, locurile disponibile în campusurile universitare fiind insuficiente. Un alt motiv pentru “explozia” chiriilor îl reprezintă polul IT clujean. Foarte mulţi tineri se angajează în acest sector şi se stabilesc în oraş la finalul studiilor. Proprietarii de apartamente profită de faptul că IT-iştii câştigă bine şi plusează ofertele. Cele mai căutate tipuri de locuinţe sunt garsonierele şi apartamentele cu două camera, iar în zonele centrale preţul chiriilor poate atinge 400, respective 600 de euro pe lună.

În clasamentul celor mai ridicate chirii pentru garsoniere se află zona calea Turzii (260 de euro pe lună), urmată de cartierul Andrei Mureşanu (255 de euro pe lună). Cele mai accesibile preţuri pot fi găsite în zonele Dâmbul Rotund (108 euro pe lună), Baciu (138 de euro pe lună) şi Grigorescu (149 de euro pe lună). În ceea ce priveşte apartamentele cu două camere, cele mai scumpe zone sunt Borhanci (600 de euro pe lună) şi Bulgaria (500 de euro pe lună). Cele mai accesibile preţuri pot fi găsite în zona Mărăşti - Aurel Vlaicu (225 de euro pe lună) şi Dâmbul Rotund (235 de euro pe lună).

Liderul online în imobiliare din Cluj, portalul compariimobiliare.ro, vă pune la dispoziţie statistici actualizate zilnic cu preţul chiriilor, pe zone, în Cluj.

De asemenea, oferta compariimobiliare.ro include peste 20 de garsoniere, 2.319 apartamente şi 348 de case de închiriat în Cluj.