Programul ”Prima casă” 2017 va avea alocat un plafon total de garantare de 2,67 miliarde de lei, din care 2,5 miliarde de lei reprezintă plafonul nou alocat printr-o Hotărâre adoptată de Guvern, restul de 175,5 milioane lei reprezentând diferența rămasă nealocată sau neutilizată din anul 2016.

Ce locuinţe pot fi achiziţionate prin programul ”Prima casă” 2017

Guvernul a modificat şi normele metodologice de implementare a programului astfel încât să fie armonizate cu modificările aduse acestui program prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2016.

Astfel, se introduce un nou set de definiţii ale locuinţelor care se pot achiziţiona/construi prin program. Prin locuinţă nouă, în sensul programului "Prima casă", se înţelege orice imobil care respectă cerinţele pentru a fi încadrat în categoria imobilelor cu destinaţia de locuinţă, recepţionat la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat. Locuinţele supuse unor lucrări de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, vor fi asimilate locuinţelor noi.

De asemenea, se reglementează ca termenul de 5 ani aplicabil în cazul locuinţelor noi şi/sau consolidate să fie calculat în funcţie de data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor, având ca punct final data solicitării creditului garantat.

Totodată, în cuprinsul normelor metodologice se introduce sintagma „proporţional cu procentul de garantare” în cadrul referirilor la împărţirea proporţională a riscurilor şi pierderilor, respectiv la procentul egal de garantare, sintagmă care reflectă procentul diferenţiat în funcţie de categoria de locuinţă achiziţionată în cadrul Programului.

Pentru simplificarea proceselor şi evitarea birocratizării excesive a acestora, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii (FNGCIMM) preia sarcina emiterii acordurilor pentru radierea ipotecilor şi a interdicţiilor de înstrăinare şi grevare prevăzute de lege în cazul rambursării integrale anticipate sau la termen a finanţărilor garantate, precum şi în cazul respingerii cererilor de plată având impact strict asupra activităţii de monitorizare a garanţiilor emise în cadrul Programului ”Prima casă”.

De asemenea, FNGCIMM are obligația efectuării unei evaluări anuale în numele și contul statului, a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanțatorii participanți în Program pe baza criteriilor și procedurii aprobate prin ordin al ministrului Finanțelor Publice, cu scopul de a optimiza alocarea plafonului anului următor.

Potrivit OUG nr.97/2016 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", statul garantează în proporție de maximum 50% valoarea creditelor acordate pentru achiziția de locuințe noi și/sau consolidate în cadrul programului guvernamental ”Prima casă”, în timp ce creditele pentru locuințele care nu se încadrează în aceste categorii sunt garantate de stat în proporție de maxim 40%. În ambele cazuri, procentul de garantare este raportat exclusiv la creditul care se doreste a fi contractat prin Programul Prima casă.

Plafonul total de garantare alocat pentru anul 2016 a fost de 2.940,3 milioane lei.

De la lansarea programului în anul 2009 până la finele lunii noiembrie 2016, au fost acordate 203.783 garanţii, în valoare totală de 17,5 miliarde lei. De la începutul anului 2016 până la finele lunii noiembrie au fost acordate 32.747 garanţii, în valoare totală de 3,1 miliarde lei. Până în prezent, în cadrul programului au fost înregistrate 767 cereri de plată, din care, până la data de 29.12.2016 au fost plătite 521, iar valoarea totală a garanţiilor plătite este de 44.077.264,79 lei. Un număr de 130 de cereri de executare, în valoare totală de 540.281,65 lei şi 2.151.748,80 euro au fost respinse la plată. Din garanţiile executate, un număr de 14 garanţii, în valoare totală de 1.098.768,98 lei, au fost repuse în vigoare, iar diferența până la 781 cereri de executare a garanţiilor înregistrate, este reprezentată de cereri retrase de la plată, garanţiile aferente fiind încă în vigoare şi decererile în analiză, pentru care nu s-au emis încă decizii de plată/respingere, acestea având termene de finalizare în 2017.

Piaţa imobiliară din Cluj la început de 2017

În prima lună din 2017, apartamentele de vânzare din Cluj-Napoca s-au apreciat cu cu 0,8%, de la 1.247 la 1.257 de euro pe metru pătrat util. O diferență de 9,1% față de ianaurie 2016, când preţul pe metru pătrat era de 1.152. De precizat este faptul că locuinţele vechi s-au cu 2,1% (de la 1.279 la 1.306 euro pe metru pătrat), în timp ce cele noi s-au ieftinit cu 1% (de la 1.184 la 1.172 de euro pe metru pătrat).

Oferta apartamentelor de vânzare din Cluj-Napoca o găsești pe compariimobiliare.ro