Guvernul a aprobat o hotărâre potrivit căreia comisiile de recepţie a construcţiilor şi a instalaţiilor aferente nu mai pot recomanda amânarea recepţiei, ci doar admiterea sau respingerea recepţiei.

 

Actul normativ modifică H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, în scopul reglementării stricte a procesului de recepție, a creșterii calității în domeniul construcțiilor, precum și pentru sporirea responsabilității investitorilor, a executanților și a celor implicați în procesul de recepție.

 

(FOTO: blog.apollon.ro)
Din componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor fac parte, în mod obligatoriu:

un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei;

un reprezentant desemnat de către autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare;

1-3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, desemnați de investitor, alții decât cei implicați în proiectarea/execuția obiectivului de investiții;

aceștia își desfășoară activitatea ca angajați ai investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări de servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz.

Componența comisiei se completează, în mod obligatoriu, cu:

un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcții pentru obiectivele de investiții, indiferent de sursa de finanțare, încadrate în categoria de importanță A - „excepțională”, B - „deosebită” și C - „normală” și pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice; un reprezentant desemnat de către inspectoratele pentru situații de urgență județene/București-Ilfov pentru construcțiile menționate în Legea 103/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

un reprezentant desemnat de către direcțiile județene pentru cultură sau a municipiului București, pentru construcțiile nominalizate în lista monumentelor istorice;

un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calității de investitor în cazul obiectivelor de investiții încadrate în categoria de importanță A - „excepțională” sau B -„deosebită”, finanțate total sau parțial din fonduri publice și pentru care aprobarea documentațiilor tehnico-economice este de competența Guvernului.

Comisia de recepție poate funcționa numai în prezența a cel puțin 2/3 dintre membrii numiți ai acesteia, iar decizia comisiei se ia cu majoritatea membrilor. Reprezentanții autorităților administrației publice și ai organelor cu atribuții de control în comisia de recepție au drept de veto, iar în cazul în care aceștia propun respingerea recepției, aceasta trebuie motivată în scris.

Decizia comisiei nu reprezintă o simplă recomandare. Numai în conformitate cu decizia comisiei de recepție, investitorul aprobă admiterea sau respingerea recepției, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de către comisie, și semnează procesul-verbal la terminarea lucrărilor.

În cazul în care investitorul nu îndeplinește și calitatea de proprietar, predă, la rândul său, proprietarului construcția recepționată.

Este interzisă utilizarea construcției a cărei recepție la terminarea lucrărilor a fost respinsă, până la finalizarea remedierilor, aceasta fiind pusă în stare de conservare prin grija și cheltuiala investitorului.

Recepția finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepției finale în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanție.

Prevederile Regulamentului aprobat joi, 18 mai 2017, nu se aplică construcțiilor pentru care recepția la terminarea lucrărilor, respectiv recepția finală, se află în desfășurare la data intrării în vigoare a actului normativ. Excepție face cazul în care recepția s-a făcut după vechea reglementare, dar comisia de recepție a recomandat admiterea recepției cu obiecții, obiecțiile neremediate în termenele convenite fiind considerate neconformități şi, în acest caz, recepția finală se realizează potrivit prevederilor acestui Regulament.

Peste 3.000 de locuinţe noi, în 2017, în Cluj

Circa 4.200 de locuinţe noi ar urma să fie livrate la nivel regional până la finele anului 2017, un procent de 80% (peste 3.000) aflându-se în dezvoltare în capitala Transilvaniei şi adresându-se segmentului middle-market.

 Amintim că regiunea Nord-Vest a condus la numărul de locuinţe livrate şi în 2016, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS). Numărul locuinţelor construite în anul 2016 a fost de 52.206, în creştere cu 5.222 de locuinţe faţă de 2015, înregistrându-se o pondere a creşterii în mediul urban (53,4%) şi o scădere în mediul rural (46,6%).

Distribuţia în profil regional evidenţiază o creştere a numărului locuinţelor terminate, în regiunile de dezvoltare Nord-Vest (+2.491 locuinţe), Nord-Est (+1.262), Sud-Est (+979), Vest (+694), Centru (+535) şi Sud-Muntenia (+379). Scăderi s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov (-1.060 locuinţe) şi Sud-Vest Oltenia (-58).

Preţul terenurilor de vânzare, în mai, în Cluj

Compariimobiliare.ro vă prezintă media prețurilor terenurilor de vânzare din Cluj-Napoca, pe zone, pe baza anunţurile imobiliare publicate şi actualizate zilnic pe portalul imobiliar.

Gheorgheni

478 euro/mp

Central

387 euro/mp

Andrei Mureşanu

385 euro/mp

Zorilor

300 euro/mp

Mărăşti

253 euro/mp

Gruia

224 euro/mp

Europa

174 euro/mp

Bulgaria

164 euro/mp

Bună Ziua

150 euro/mp

Între Lacuri

120 euro/mp

Câmpului

115 euro/mp

Grigorescu

110 euro/mp

Mănăştur

101 euro/mp

Borhanci

100 euro/mp

Făget

82 euro/mp

 

Împrejurimi

Aeroport

210 euro/mp

Someşeni

82 euro/mp

Floreşti

50 euro/mp

Feleacu

50 euro/mp 

Sânnicoară

33 euro/mp 

Dezmir

32 euro/mp 

Apahida

30 euro/mp 

Gilău

23 euro/mp 

Baciu

20 euro/mp 

Jucu

20 euro/mp 

 

 Oferta apartamentelor de vânzare din Cluj-Napoca o găsești pe compariimobiliare.ro