Noua lege a asociaţiilor de proprietari a fost publicată în Monitorul Oficial şi se va aplica începând din 28 septembrie 2018.

Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor clarifică aspecte legate de folosinţa, modificarea şi întreţinerea locuinţei, normele de conduită în cadrul blocurilor de locuit sau modalitatea de înfiinţare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari, cheltuielile datorate de proprietari, asociațiile de chiriași ș.a.

Principalele prevederi ale legii nr. 196/2018

Legea prevede obligativitatea constituirii de către asociaţiile de proprietari a fondului de reparaţii anual, precum şi a fondului de rulment; detaliază cadrul normativ prin care asociaţiile de proprietari fac angajări; clarifică atribuţiile administratorului, ale preşedintelui, ale comitetului executiv, ale cenzorilor, tipul de relaţii dintre aceştia, precum şi procedurile de aprobare a deciziilor privind realizarea lucrărilor de reabilitare a imobilului (lucrările cu mai multe scări se vor face unitar, nu pe segmente de clădire, n.red.) şi de limitare a consumului energetic.

În ceea ce privește regulamentul condominiului, acesta va trebui inițiat de către președintele asociației sau de către comitetul executiv al asociației de proprietari, dezbătut și adoptat în adunarea generală cu acordul majorității proprietarilor din condominiu și adus la cunoștință, prin afișare la avizier sau prin înmânarea unei copii conforme a acestuia. 

De asemenea, documentul reglementează dreptul proprietarilor de condominiu de a fi informați în legătură cu toate aspectele ce privesc activitatea asociației. Proprietarii vor avea dreptul de a primi explicații cu privire la calculul cotelor de contribuție la cheltuielile asociației și le vor putea contesta în scris, în zece zile de la afișarea listei de plată.

Reguli pentru antreprenorii cu “firme de apartament”

Noua lege a asociaţiilor de proprietari prevede reguli mai stricte pentru antreprenorii cu activităţi în “firme de apartament”.

Conform startupcafe.ro, printre modificările aduse legislației se numără și cele referitoare la schimbarea destinației clădirii. Aici intră, printre alții, proprietarii cu diverse puncte de lucru ale unor firme stabilite în apartamente. Pentru sedii sociale de firme, fără desfășurare de activități acolo, nu este necesară schimbarea destinației apartamentului, ci numai acordul vecinilor.

Noua lege păstrează prevederea din vechea lege potrivit căriea „schimbarea destinaţiei locuinţelor, precum şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, prezente în proiectul iniţial al imobilului, se poate face numai cu avizul scris al comitetului executiv al asociașiei de proprietari şi cu acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul supus schimbării”.

În plus, noua lege îl va obliga pe antreprenorul și-a făcut firmă în bloc să încheie convenții cu vecinii: „Odată cu acordul menţionat, proprietarii direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul supus schimbării, şi proprietarul care solicită acordul pentru schimbarea destinaţiei locuinţei sau spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă semnează şi o convenţie cu privire la declararea activităţii care se va desfăşura în spaţiul respectiv, precum şi numărul de persoane în funcţie de care vor fi calculate cheltuielile pe număr de persoane”.  

De asemenea, se înăspresc anumite prevederi, cum ar fi cele legate de mijloacele de publicitate pe care le pot pune antreprenorii pe fațada blocului.

Asociaţii de chiriaşi

Chiriaşii din blocuri pot să se organizeze în asociaţii, după modelul asociaţiilor de proprietari. Conform noii legi, asociaţia de chiriaşi va reprezenta o „formă de asociere autonomă şi fără scop lucrativ a chiriaşilor dintr-un condominiu în scopul reprezentării intereselor lor în raporturile cu proprietarii, precum şi cu alte persoane juridice sau persoane fizice”.

Legea mai spune că activităţile desfăşurate de asociaţiile de chiriaşi vor fi limitate doar la cele stabilite prin contractul de dare în administrare, iar  în lipsa unui acord scris al proprietarului, asociaţiile de chiriaşi nu vor putea să facă modificări constructive, să schimbe destinaţia proprietăţii comune din condominiu, să înstrăineze sau să închirieze bunurile sau spaţiile comune.


Amenzi de până la 10.000 lei

punerea în pericol de către proprietari a integrităţii structurale a condominiului sau a altor proprietăţi individuale, precum şi a bunei funcţionări a instalaţiilor aferente acestora se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei.

schimbarea de către proprietar a destinaţiei locuinţei sau spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă fără autorizaţiile şi aprobările legale -  amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

modificarea aspectului proprietăţii comune de către proprietari, precum şi a elementelor constructive ale condominiului fără respectarea prevederilor prezentei legi - amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

LEGEA asociaţiilor de proprietari poate fi consultată AICI!

 

Oferta Compariimobiliare.ro include peste 9.500 de apartamente, 2.300 de case şi 200 de garsoniere de vânzare în Cluj-Napoca.