Guvernul lucrează la realizarea Codului Economic, care include Codul Fiscal, iar impozitul pe venit este un capitol separat. După finalizarea analizelor şi a simulărilor necesare, proiectul va fi supus dezbaterii publice şi înaintat Parlamentului, a anunţat Ministerul Finanţelor.   

 

                                    

Aşadar, de la 1 ianuarie 2018, impozitul pe venit ar urma să fie aplicat în funcție de un venit anual net pe gospodărie, iar cota de 16% aplicabilă în prezent veniturilor din salarii, din activități independente, chirii sau alte venituri impozabile să fie înlocuită cu o cotă de 10%, aplicabilă tuturor veniturilor obținute de o persoană. Totodată, o gospodărie va avea dreptul la un venit neimpozabil calculat în funcție de numărul de persoane care fac parte din acea gospodărie, precum și la o serie de deduceri, iar plata impozitului se va face în două tranșe egale, scrie avocatnet.ro.

Cum se calculează baza de impozitare

Stabilirea venitului net anual global impozabil se va face pe gospodărie. Venitul anual global se determină reprezintă suma veniturilor/câştigurilor nete/brute, după caz, obţinute de către fiecare membru al gospodăriei din România.

Ulterior se determină plafonul neimpozabil aferent fiecărei gospodării. Acesta se stabileşte prin înmulţirea punctajului acordat gospodăriei cu 1.000 de lei şi 12 luni, calcul în care punctajul este egal cu numărul membrilor gospodăriei plus 1.

Mai exact, în cazul unei gospodării formate dintr-o singură persoană, plafonul neimpozabil va fi de 24.000 de lei anual, în cazul unei gospodării formate din două persoane acesta va fi de 36.000 de lei, iar din trei persoane, cum e cazul unei familii cu un copil, de 48.000 de lei.

În cazul în care venitul anual depăşeşte această valoare se va aplica pe diferenţă un impozit de 10%. Este vorba de impozitul pe venitul global ajustat care se calculează ca diferenţă între venitul anual global şi plafonul neimpozabil.

Dacă venitul anual global ajustat este pozitiv, venitul net anual global impozabil se determină prin acordarea din venitul anual global ajustat pe gospodărie a există mai multe deduceri. 

Deduceri

Celebrele deduceri sunt calculate astfel: din veniturile gospodăriei sunt scăzute contribuțiile aferente salariilor. Ce rămâne este suma la care se va calcula impozitul de 10%. Din această bază de impozitare se scad deducerile acordate conform legii. Din suma rămasă, dacă este mai mică de 2.000 de lei nu se aplică impozit, dacă este mai mare se aplică 10%. 

Iată și deducerile: 1.600 de lei pentru fiecare copil din familii cu venituri sub 5.000 de lei, 1.200 pentru fiecare copil din familii cu venituri între 5.000 și 10.000 de lei, abonamente medicale din sistemul privat, taxe de școlarizare pentru copii, cheltuieli pentru renovare, reabilitare termică, construcție locuințe, asigurări de bunuri sau viață, cheltuieli cu hrana sau îmbrăcămintea. Dacă nu sunt interesați să deducă cheltuielile, membrii gospodăriei nu sunt obligați să păstreze bonurile. 

Ce nu se impozitează

- costul telefoanelor

- abonamente telefonice, cartele și convorbiri efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu

- ajutoarele pentru dispozitive medicale acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane

- hrana acordată de angajatori angajaţilor

- cazarea şi contravaloarea chiriei pentru locuinţele puse la dispoziţia persoanelor cu rol de reprezentare a intereselor publice, a angajaţilor consulari şi diplomatici care lucrează în afara ţării

- contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi privind sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament

- cheltuielile de transport şi cazare primite de salariaţi pe perioada delegării/detaşării în ţară sau străinătate.

- veniturile din dividende ar putea fi scutite de la plata impozitului pe venit.

- veniturile realizate din deţinerea şi transferul instrumentelor financiare care atestă datoria publică a statului, precum şi a unităţilor administrativ-teritoriale. 

Draftul de proiect poate fi consultat integral AICI. 

 

Oferta apartamentelor de vânzare din Cluj-Napoca o găsești pe compariimobiliare.ro