Executarea silită în cazul persoanelor care au creanțe în urma unui credit imobiliar sau de nevoi personale ar putea fi suspendată până la data la care creanța rămâne definitivă, printr-o decizie a instanței, în cazurile în care există contestații sau procese privind clauze abuzive.

                                         

(FOTO: zf.ro)

Proiectul de modificare și completare a Codului Civil a fost pus în dezbatere publică la Senat și prevede mai multe modalități de ajutor social pentru persoanele care se află în astfel de situații.

Concret, propunerea legislativă prevede introducerea unui nou articol, art. 726^1 cu următorul cuprins:

”(1) Prin excepție de la prevederile art. 622 alin. (3), art. 701, art. 702. art. 719 și ale art. 846 alin. (9), în situația titlurilor executorii reprezentate de contracte de credit ipotecar ori contracte de credit de nevoi personale care ajung ca stadiu procedural la executarea silită a bunului imobil reprzentând locuința familială a debitorului:

a) intervine suspendarea de drept, fără plata unei cauțiuni, până la lămurirea creanței datorate prin procedura contestației la executare inițiată de debitor sau prin procedurile de drept comun prevăzute de Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractle încheiate între profesioniști și consumatori, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) poate fi redus prețul la a doua publicație de vânzare doar cu 25%, după ce debitul datorat în baza contractului de credit a fost stabilit printr-o expertiză contabilă, plătită de creditor în cadrul procedurii de executare silită, ori prin hotărâre judecătorească definitivă;

c) dacă creditorul se prevalează de o cesiune de creanță și nu este autorizat de Banca Națională a României conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea pieței de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007 cu modificările și completările ulterioare, este interzis ca executorul să încaseze în numele acestuia dobânzi, penalități și majorări, creanța stabilită fiind dată de diferența nerestituită din capitalul împrumutat de la creditorul cedent în baza fie a scadențarului prezentat de creditorul cedent, fie a expertizei contabile pentru situația în care debitorul contestă creanța.

(2) Prevederile alineatului (1) se aplică și dosarelor de executare silită care nu au fost finalizate din perspectiva procedurilor de scoatere la licitație în cadrul fazei de executare silită a bunurilor imobile reprezentând locuința familială a debitorilor, fără a se putea obține întoarcerea executării silite pentru licitațiile deja încheiate printr-un proces verbal de adjudecare a bunului imobil.”

După dezbaterile publice din Senat, indiferent de rezultatul votului, proiectul trebuie adoptat în Camera Deputaților, pentru ca legea să ajungă să fie modificată.

Oferta apartamentelor de vânzare din Cluj-Napoca o găsești pe compariimobiliare.ro