Peste 80% din locuinţele din România sunt neasigurate, conform datelor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID).

Românii trebuie să ştie însă că, legal, statul nu are nicio obligaţie de a oferi ajutor celor ale căror locuinţe au fost avariate şi nu aveau asigurare obligatorie de locuinţă valabilă. Mai mult decât atât, în cazul unui dezastru natural (cutremur, inundaţii sau alunecare de teren), fondurile publice vor fi folosite, în principal, pentru obiectivele critice: infrastructură, şcoli, spitale etc.

În funcție de tipul locuinței asigurate, polița PAD poate avea urmatoarele caracteristici: 

Locuinta TIP A, avand o sumă asigurată de 20.000 euro şi o primă de asigurare de 20 euro/an

Locuinta TIP B, avand o sumă asigurată de 10.000 euro şi o primă de asigurare de 10 euro/an.

Locuinta de tip A: construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic.

Locuinta de tip B: construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic.

 

Ce trebuie să faceţi dacă aţi suferit o daună? 

1. Anunţaţi imediat autorităţile competente! (I.S.U sau Primăria localității unde se afla locuinta asigurată, prin Serviciul Voluntar de Situatii de Urgenta S.V.S.U./ Comitetul Local de Situatii de Urgenta C.L.S.U.).

2. Solicitaţi autorităților anunţate întocmirea procesului verbal (în caz de alunecare de teren sau inundaţie) care atestă producerea evenimentului asigurat.

3. Luati măsurile necesare pentru limitarea pagubei și prevenirea degradărilor ulterioare.

4. Contactaţi de îndată asiguratorul care a eliberat PAD, nu mai târziu de 60 de zile de la data producerii evenimentului asigurat, pentru avizarea daunei. În cazul în care beneficiaţi de ajutor social, trebuie să contactaţi direct PAID pentru înștiințarea producerii evenimentului asigurat.

 

Cum se efectuează constatarea de daună?

În urma înștiințării scrise sau telefonice, asigurătorul va deschide un dosar de daună. În termen de maximum 5 zile, un reprezentant al asigurătorului va veni la locul producerii evenimentului pentru a constata daunele reclamate. Împreună cu acesta, se va completa un proces verbal de constatare.

 

Ce acte sunt necesare pentru completarea dosarului de daună? 

1. Documente emise de autorităţile competente din care să rezulte cauzele şi împrejurările producerii sau apariţiei evenimentului asigurat – Inspectoratul Judetean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU) / Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) din cadrul Primăriei, Prefectura sau alte organe abilitate prin lege, (Administraţia Naţională de Meteorologie, Institutul Naţional de Cercetare –Dezvoltare pentru Fizica Pamântului).

2. Actul de identitate ale asiguratului, în copie. 

3. Actele de proprietate ale locuinței asigurate, în copie. 

 

În mod alternativ, de la caz la caz, se vor prezenta următoarele documente din care să rezulte calitatea asiguratului de proprietar asupra imobilului ce face obiectul dosarului de daună:
- Contract de vânzare-cumparare
- Contract de donație
- Certificat de moștenitor, obligatoriu în cazul în care proprietarul sau asiguratul a decedat)
- Autorizația de construire împreună cu procesul verbal de recepție finală de la terminarea lucrărilor
- Proces verbal de adjudecare la licitație a bunului imobil împreună cu procesul verbal de punere în posesie (în cazul imobilelor dobândite în urma unei licitații publice)
- Titlul de proprietate și procesul verbal de punere în posesie în cazul imobilelor restituite în baza Legii nr.10/2001 (republicată, cu modificaările ulterioare) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
- Certificat de rol fiscal (nu de atestare fiscală) emis de autoritățile administrative din care să rezulte că imobilul asigurat figurează înscris în evidențele fiscale pe numele asiguratului împreună cu un Certificat din Registrul Agricol emis de Primăria unde se situeazaă imobilul asigurat.

 

ATENȚIE!

 

* Inspectorii de daună pot solicita acte suplimentare după efectuarea constatării sau pot oferi asiguratului informații asupra pașilor de urmat pentru finalizarea dosarului de daună.

* Începerea lucrărilor de reparație a locuinței poate fi efectuată numai după ce avariile au fost constatate de către reprezentantul societății de asigurare.

 

Supliment pentru incendiu şi furtună 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) se apropie de final cu proiectul de modificare a legii asigurărilor de locuinţe. Principala modificare constă în faptul că poliţele PAD vor putea fi vândute şi de brokeri, ocazie cu care ar putea fi introduse în poliţă, contra cost, şi câteva riscuri suplimentare: incendiu şi fenomene atmosferice.

Oferta compariimobiliare.ro. cuprinde peste 10.000 apartamente de vanzare in Cluj-Napoca, 2.900 de case şi vile şi 300 de garsoniere.