1. Consumatorul întocmește o NOTIFICARE și o transmite creditorului, printr-un executor judecătoresc, avocat sau notar public, prin care îl informează că a decis să apeleze la Legea privind darea în plată și să transmită astfel dreptul de proprietate asupra imobilului obținut prin credit ipotecar, pentru a stinge datoria generată prin contractul de credit ipotecar.

   

 2. Cu cel puțin trei zile înainte de prima zi de convocare la notarul public, părțile – debitor și creditor - transmit acestuia informațiile și înscrisurile necesare încheierii actului de dare în plată.

   

 3. De la data primirii notificării, dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor sau a garanților personali sau ipotecari se suspendă.

   

 4. Creditorul poate contesta, în maxim 10 zile de la data comunicării, îndeplinirea condițiilor de intrare pe legea dării în plată a clientului. Dacă se admite definitiv contestația, creditorul poate demara proceduri judiciare contra debitorului.

   

 5. Dacă o astfel de contestație nu a existat din partea creditorului, cererea debitorului (client) se va judeca în procedura de urgență, cu citarea părților, de către judecătoria în circumscripția în care domiciliază consumatorul.
 6. Dacă creditorul nu se conformează dispozițiilor legale, debitorul poate solicita instanței să pronunțe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligațiilor născute din contractul de credit ipotecar și să transmită dreptul de proprietate către creditor. 

Este important de știut că NOTIFICAREA întocmită atunci când clientul apelează la Legea dării în plată trebuie să cuprindă și detalii privind intervalul orar, în două zile diferite, în care să se prezinte la notarul public stabilit de către debitor, în vederea încheierii actului translativ de proprietate.

 

Prima zi de convocare la notarul public nu va fi stabilită, conform Legii dării în plată, mai devreme de 30 de zile libere, timp în care orice plată către creditor va înceta, precum și orice acțiune întreprinsă de către creditor împotriva debitorului și /sau a bunurilor acestuia.

 

De asemenea, Legea dării în plată prevede ca toate acțiunile de mai sus pot fi realizate, în egala măsură, de către codebitori, garanți personali sau ipotecari ai clientului principal, cu acordul acestuia ori a succesorilor lui.