Ai reușit să negociezi prețul potrivit și modalitatea preferată de plată, dar și perioada de încheiere a tranzacției? Bun, urmează să stabilești, împreună cu clientul, încheierea unui ante-contract și procentul avansului.

Specialiștii Compariimobiliare.ro îți oferă toate detaliile acestui proces, dar și sfaturi privind procentul avansului solicitat la încheierea antecontractului. 

Antecontractul de vânzare-cumpărare înseamnă că tu, ca proprietar al imobilului, îți iei promisiunea să vinzi imobilul către persoana care a manifestat interesul și care se angajează să îl cumpere. De regulă acesta se semnează în fața unui notar și vei avea nevoie de următoarele acte:

 • buletin
 • actul de proprietate al imobilului
 • extras de carte funciară
 • avansul care se plătește odată cu semnarea precontractului se stabilește și este convenit de comun acord de ambele părți.

Solicitarea unui avans între 3% – 10% din prețul de tranzacționare - solicitarea unui avans de până la 30% are loc de obicei în cazul proprietăților din zonele cu prețuri crescute, unde nivelul de trăi este ridicat, iar locuința se află într-o condiție foarte bună, mobilată și utilată modern și premium. Avansul solicitat este de regulă echivalent cu valoarea proprietății.

Solicitarea unui avans de 15% până la 30% din prețul de tranzacționare - În zonele unde prețurile proprietăților sunt relativ accesibile în comparație cu alte zone, iar oferta este diversificată.

Valabilitatea ante-contractului de vânzare – cumpărare este stabilită, de asemenea, de comun acord de către părți. Cei mai mulți dintre clienți se rezumă la o valabilitate de o lună de zile, dacă tranzacția se va face prin acordare de credit ipotecar de către bancă.

Atunci când vânzarea are loc prin programul Prima Casă, termenul de valabilitate al antecontractului este în medie de 3 luni de zile. În cazul în care proprietatea este plătită „cash”, termenul de valabilitate poate varia atât de mult sau atât de puțin cât se înțeleg cumpărătorul și vânzătorul.

 

 

Lista de acte necesare unui antecontract vânzare-cumpărare apartament, de exemplu, va cuprinde:

 • actele de identitate ale părților implicate;
 • procura notarială în cazul în care cumpărătorul/vânzătorul nu poate fi prezent și va fi reprezentat de către o altă persoană;
 • actele de proprietate ale imobilului, de exemplu: contractul de vânzare-cumpărare, procesul verbal de predare-primire, titlul de proprietate, contractul de donație, certificatul de moștenitor și, în anumite situații, autorizația de construcție și documentația de recepție;
 • certificat fiscal valabil care atestă inexistentă datoriilor fiscale, în anumite situații;
 • documentație cadastrală, dar doar pentru imobilele înscrise în cartea funciară;
 • extras de carte funciară pentru informare, dacă imobilul a fost înscris în cartea funciară.

Există câteva situații care vor determina încetarea unui antecontract de vânzare cumpărare, după cum urmează: 

 • prin acordul părților, care vor agrea de comun acord să renunțe la obligația de a încheia în viitor contractul de vânzare-cumpărare;
 • prin intermediul rezilierii, la inițiativa părții care și-a respectat obligațiile. În acest caz, promitentul cumpărător sau promitentul vânzător va restitui avansul și o penalitate cu valoare egală cu cea a avansului, respectiv va pierde avansul plătit. 

Conform Noului Cod Civil, prescripția va interveni în termen de șase luni de la dată la care trebuia încheiat contractul de vânzare-cumpărare. Deci, pentru că o acțiune în instanța să poate fi admisă, în cazul în care antecontractul nu a fost respectat, ea trebuie introdusă în acest interval de șase luni.

 

Vezi și Ghidul Complet al Proprietarului de Locuințe - Vânzarea Imobilului.