Prima casă achiziționată cu un credit obținut prin programul guvernamental în vigoare poate fi înstrăinată  chiar înaintea încheierii termenului de cinci ani, așa cum era prevăzut inițial în lege. Practic, sunt trei căi prin care poate fi realizat acest deziderat, fie că proprietarii își doresc o casă mai mare, fie că decid, pur și simplu, să își lichideze creditul Prima Casă.

 

O primă cale, chiar dacă în Cartea Funciară a imobilului este prevăzută interdicția de înstrăinare, este aceea ca imobilul să fie preluat, prin novație, de o altă persoană fizică, care îndeplinește condițiile de eligibilitate ale Programului.

 

În acest sens, Banca îşi exprimă acordul în numele şi în contul statului pentru preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei/locuinţei viitoare în cadrul programului de către:

 

  • orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, prin novaţie, sub condiţia menţinerii garanţiilor instituite prin lege asupra imobilului şi cu aprobarea FNGCIMM privind eligibilitatea beneficiarului care preia finanţarea garantată şi locuinţa
  • oricare dintre coproprietari, în vederea întregirii dreptului de proprietate ori măririi cotei-părţi din dreptul de proprietate sau de catre unul dintre soţi, ca efect al partajului, în condiţiile legii.

Banca îşi exprimă acordul, în numele şi în contul statului, pentru ridicarea temporară a interdicţiei de înstrăinare. Preluarea creditului de către un alt beneficiar, înainte sau după expirarea perioadei celor 5 ani de interdicţie de înstrăinare a imobilului, se consideră o acordare a unui nou credit Prima Casă şi va fi analizată în condiţiile valabile la data preluării.

                     

O altă cale este aceea de a se achita integral creditul din surse proprii iar ulterior se vor face demersurile necesare pentru ridicarea interdicției de înstrăinare, deoarece obiectul garanției practic nu mai există, astfel că imobilul se poate vinde fără nicio restricție.

 

În fine, o a treia cale este vânzarea imobilului, vechiul proprietar urmând să achite total creditul din suma obținută din vânzare. Se obține inițial acordul de înstrăinare de la bancă și de la Ministerul Finanțelor, după care se realizează efectiv transferul de proprietate și actele aferente. Noul cumpărător poate cumpăra imobilul inclusiv prin credit ipotecar standard, nefiind condiționat de accesarea unui alt credit Prima Casă.

 

Sună la 0742.340.888 sau scrie-ne pe e-mail și consultantul nostru îți va oferi Gratuit cea mai bună soluție de finanțare pentru tine și familia ta!