Piaţa imobiliară din România s-a dezmorţit la început de 2019. Doar în prima lună a anului, la nivel naţional, au fost vândute 18.435 de terenuri în intravialan. La nivelul judeţului Cluj, în ianuarie 2019, au fost înregistrate 1.012 tranzacţii cu terenuri în intravilan, arată datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Autorizaţie de construire în Cluj-Napoca

Experţii liderului în imobiliare online din Cluj, portalul Compariimobiliare.ro, vă prezintă documentele şi cererile de care aveţi nevoie dacă doriţi să vă construiţi o casă în Cluj-Napoca, dar şi unde trebuie depuse aceste acte.

Aşadar, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, documentațiile pentru obținerea autorizațiilor de construire vor fi depuse obligatoriu în două exemplare originale sau legalizate (ştampile, extrase carte funciară, acorduri notariale, expertize).

Documentațiile pentru emiterea Autorizațiilor de Construire vor fi primite numai dacă sunt îndeplinite condițiile legale şi numai dacă documentațiile anexate sunt prezentate în urmatoarea ordine:

DOCUMENTAŢII

 • Cererea pentru Autorizația de construire (+copie dupa buletin/carte de identitate sau certificat de înregistrare fiscala – dupa caz)
 • Anexă la cerere;
 • Dovada achitării taxelor (stabilite prin HCL nr. 983/2017);
 • Dovada O.A.R.
 • Certificat de urbanism;
 • REVIAR DE CALCUL AL INDICILOR URBANISTICI (conf.Ordonanței nr.27/2008 pentru modificarea şi complectarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul)
 • Extras C.F. actualizat (vechime max. 3 luni);
 • Acorduri notariale, contracte de închiriere;
 • H.C.L. pentru aprobarea PUD, PUZ, Aviz Comisie de Urbanism (dacă este cazul);
 • Avize şi acorduri de la regii şi alte instituții abilitate;
 • Contract de salubritate;
 • Referate verificatorii de proiecte;
 • Expertiză tehnică sau acord proiectant inițial (dacă este cazul);
 • Studiu geotehnic;
 • Deviz estimativ de lucrări;
 • Grafic eşalonare lucrări;
 • Foaie de capăt proiect;
 • Listă semnături proiect;
 • Borderou proiect; 

FORMULAR:

 • Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare
 • Anexă la cererea pentru emiterea autorizației de construire/desființare
 • Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare
 • Cerere completare documentație
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției
 • Comunicare investitor privind data, ora și locul întrunirii comisiei de recepție la terminarea lucrărilor
 • Comunicare privind începerea execuției lucrărilor
 • Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a radierii/extinderii construcției
 • Declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire/desființare
 • Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
 • Proces-verbal de recepție parțială
 • Proces-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor

DEPUNERE DOCUMENTE:

Documentele treebuie depuse la Registratura Primăriei Cluj-Napca, pe strada Moţilor, nr. 7. Program cu publicul (inclusiv încasări): Luni-miercuri 08.30 – 16.30, Joi 08.30 – 18.30, Vineri 08.30 -16.30. Contact: 0264 596 030 şi [email protected]

Terenurile de vânzare în Cluj-Napoca, la mijloc de martie 2019

Experţii Compariimobiliare.ro vă prezintă preţurile terenurilor de vânzare, pe cartiere, valabile la mijlocul lunii martie 2019.

Cele mai căutate zone:

Iris - 10%

Borhanci - 7%

Făget - 6%

Floreşti - 6%

Grigorescu - 5%

Zorilor - 4%

Bună Ziua - 4%

Europa - 4%

Feleacu - 4%

Apahida - 3%

Oferta Compariimobiliare.ro include peste 900 de terenuri de vânzare în Cluj-Napoca şi în împrejurimi.