Persoanele fizice pot să monteze un sistem fotovoltaic cu subvenție de 20.000 de lei prin programul Casa Verde Fotovoltaice 2023 al Administrației Fondului de Mediu (AFM).  

Aplicațiile pot fi făcute pe o platformă digitală care poate fi accesată pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu. 

Regiunea Centru ( judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu) – 24, 25, 26 mai
Regiunea Nord Est (judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui) – 29, 30, 31 mai
Regiunea Nord Vest (judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş) – 6,7,8 iunie
Regiunea Sud Est ( judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea) – 9, 12, 13 iunie
Regiunea Sud Muntenia ( judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman) – 14, 15, 16 iunie
Regiunea Sud Vest ( judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea) – 19, 20, 21 iunie
Regiunea Vest ( judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş) – 22, 23, 26 iunie

Casa Verde Fotovoltaice 2023: Actele necesare pentru finanțare

carte de identitate;
extras de carte funciară;
dovada că persoana beneficiară nu are datorii la stat sau la bugetul local;
certificatul de racordare.

Casa Verde Fotovoltaice 2023: Cine poate aplica

este persoană fizică și are domiciliul pe teritoriul României;
nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul/bugetele local/locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
nu a mai primit finanțare în cadrul aceluiași program pentru același imobil în sesiunile derulate anterior;
în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă;
este proprietar/coproprietar al imobilului – teren și al imobilului – construcţie pe care se implementează sistemul de încalzire pentru care se solicită finanţare; imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) vine cu vești bune pentru doritorii de panouri fotovoltaice care nu apucă să prindă finanțare în această sesiune. O altă sesiune de finanțare prin programul Casa Verde Fotovoltaice ar putea fi lansată anul acesta, sau cel târziu anul viitor.