Prevederile amintite sunt cuprinse în Legea 296/2023, publicată în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, în Codul fiscal se introduce un nou titlu, ce stabilește un impozit special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare.

Impozitul special va viza casele și mașinile scumpe:

- persoanele fizice care, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, au în proprietate/ proprietate comună clădiri rezidențiale situate în România dacă valoarea impozabilă a clădirii depășește 2.500.000 de lei (~ 500.000 de euro);
- persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/ înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei (~ 75.000 de euro). Impozitul se datorează pe o perioadă de cinci ani începând cu anul fiscal în care are loc predarea-primirea autoturismului sau pentru fracțiunea de ani rămasă până la împlinirea perioadei de cinci ani de la această dată pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc anterior. 

Așadar, în cazul clădirilor rezidențiale, impozitul special se va aplica doar persoanelor fizice, în timp ce în cazul mașinilor, acesta va viza atât persoanele fizice, cât și pe cele juridice.

Noua lege stabilește modul de calcul al impozitului special pe bunurile de valoare mare:

- în cazul proprietăților reprezentând clădiri rezidențiale - prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 lei;

- în cazul proprietăților reprezentând autoturisme - prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei.

Impozitul special se datorează pentru întregul an fiscal, contribuabilii fiind obligați să-l calculeze și să-l declare la Fisc până la data de 30 aprilie din respectivul an fiscal, în cazul celor ce dețin case cu valoare mare, și până la data de 31 decembrie - în cazul celor ce dețin mașini scumpe.

 

Până pe 26 decembrie 2023, Agenția Națională de Administrare Fiscală trebuie să stabilească, prin ordin, modelul și conținutul declarației privind impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare.