2023 vine cu schimbări importante pe piața imobiliară din România: o lege așteptată de 30 de ani de specialiștii în domeniu. Propunerea legislativă privind organizarea activității de intermediere imobiliară a fost depusă la Camera Deputaților și înregistrată la Senatul României pentru dezbatere în prima etapă de legiferare.

Legea va reglementa profesia de intermediar imobiliar, ce va putea fi exercitată atât de persoane fizice (agent imobiliar), cât și de persoane juridice (agenții imobiliare) și va defini activitățile profesionale specifice intermediarului imobiliar și a rolului său în cadrul unei tranzacții imobiliare.

Aceasta prevede obligativitatea încheierii unui contract scris cu clientul pentru exercitarea activității profesionale și obligativitatea efectuarii unui curs de formare profesională inițială pentru a intra în profesie (180 de ore, dintre care cel puțin 60 de ore de practică) și a absolvirii acestui curs. De asemenea, se va înființa Registrul Electronic Național al Intermediarilor Imobiliari (RENII), ca mijloc transparent de evidență, în care toți agenții imobiliari sunt obligați să se înscrie pentru a putea profesa. Se prevede și reatestarea agenților imobiliari la un interval de 3 ani, în scopul formării profesionale continue, iar activitățile de intermediere imobiliară pot fi desfășurate doar după obținerea Autorizației de agent imobiliar și înscrierea în RENII.

Vor fi introduse și norme de conduită pentru agenții imobiliari în procesul de intermediere și tranzacționare imobiliară (drepturi și obligații clare între părțile contractului), precum și stabilirea răspunderii profesionale a intermediarilor imobiliari prin reglementarea abaterilor disciplinare și a sancțiunilor aplicabile de către autoritatea desemnată în cazul nerespectării obligațiilor legale.

Într-o fază iniţială, registrul electronic al agentului imobiliar va fi gestionat de către ANCPI (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară). 

Legea a fost elaborată în urma unor consultații cu diverse asociații profesionale și patronale ale agenților și agențiilor imobiliare din România, printre care cele mai importante ce merită menționate fiind ABI (Asociația Brokerilor Imobiliari) și APAIR (Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din România).