Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede eliminarea pentru anumite categorii de lucrări, a avizelor, a necesităţii emiterii avizelor privind protecţia sănătăţii populaţiei sau avizele Comisiei Tehnice de Circulaţie. De asemenea, funcționarii publici din primării care au obligația de a emite certificate de urbanism și autorizații de construire urmează a fi amendați cu până la 5.000 de lei dacă refuză nejustificat să elibereze aceste documente în noul termen de 15 zile, redus la jumătate față de termenul actual

Legea nr. 193/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii a fost recent promulgată de șeful statului și urmează să apară în Monitorul Oficial.

 

Legea iniţiată de către deputatul liberal Florin Roman completează Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, astfel:

  • Nu va mai fi obligatorie, pentru anumite categorii de lucrări, emiterea avizelor de către serviciile deconcentrate ale autorităţilor centrale privind protecţia sănătăţii populaţiei. Mai precis, aceste avize nu mai sunt necesare pentru următoarele categorii de lucrări: a) construirea, reabilitarea, extinderea şi consolidarea de locuinţe unifamiliale; b) construirea de anexe gospodăreşti; c) construirea de împrejmuiri.
  • De asemenea, emiterea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări: a) construirea de locuinţe unifamiliale; b) construirea de anexe gospodăreşti, cu excepţia celor utilizate pentru creşterea animalelor; c) consolidări ale imobilelor existente; d) construirea de împrejmuiri; e) dezmembrări, comasări de terenuri.
  • Totodată, emiterea avizului Comisiei Tehnice de Circulaţie nu este necesară pentru locuinţele unifamiliale situate pe străzi de categoria II şi III şi care nu sunt în zona de intersecţie cu sens giratoriu.

 

 

Termen redus pentru unele avize

De asemenea, noile prevederi aduc şi reducerea de la 30 la 15 zile lucrătoare a termenului limită până la care trebuie emise certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, respectiv de la 15 la 7 zile lucrătoare în regim de urgenţă.

Totodată, primăriile vor fi obligate să elibereze certificatul de urbanism în format digital şi să îl trimită solicitantului prin e-mail, dacă acesta doreşte. Funcţionarii publici din primării care refuză nejustificat să elibereze certificate de urbanism şi autorizaţii de construire în noul termen de 15 zile urmează a fi amendaţi cu până la 5.000 de lei.

Facilităţi pentru familii 

Noua lege permite o documentaţie simplificată pentru obţinerea autorizaţiei la lucrări de compartimentări interioare. Pentru a încuraja familiile care îşi construiesc o locuinţă pentru folosul propriu, primăriile pot scuti de la plata taxei aferente certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire persoanele care nu deţin o locuinţă.

Totodată, pentru construirea, reabilitarea, extinderea şi consolidarea de locuinţe unifamiliale nu mai este necesar avizul privind protecţia sănătăţii publice, avizul pentru protecţia mediului şi avizul comisiei tehnice de circulaţie. În situaţia în care în locul unei construcţii demolate se va ridica o nouă construcţie, se eliberează o singură autorizaţie de construcţie în care se indică şi se aprobă atât demolarea construcţiei vechi, cât şi construirea celei noi. În acest caz se percepe doar taxa în vederea construirii.