Guvernul a aprobat continuarea programului guvernamental "Noua Casă"  și în 2022 și a decis alocarea unui plafon al garanțiilor de 1,5 miliarde lei care pot fi emise în acest an.

 

De asemenea, Guvernul a aprobat încheierea de polițe de asigurare împotriva tuturor riscurilor potrivit normelor interne proprii ale finanțatorilor, pe toatã durata finanțãrii garantate la o valoare acceptatã de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piațã a locuinței, urmând ca aceastã prevedere sã se aplice tuturor creditelor garantate în cadrul Programului, pentru polițele de asigurare încheiate dupã data intrãrii în vigoare a hotãrârii de guvern din 2022.

 "Noua Casă" 2022 se acordă în lei, pentru achiziţia unei singure locuinţe, iar valoarea maximă a creditului care poate fi accesat este de 66.500 de euro pentru locuinţe al căror preţ este de maxim 70.000 de euro, avansul solicitat fiind de 5%. Pentru locuinţe al căror preţ este de maxim 140.000 de euro, avansul este de maxim 119.000 de euro, în acest caz avansul solicitat fiind de 15%. Dobânda este variabilă, fiind calculată în funcție de Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) la care se adaugă o marjă fixă de maxim 2%, arată Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM).

Cine poate aplica la Noua Casă 2022

 1. fie nu dețineți în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul/soția nicio locuință, indiferent de modul în care a fost dobândită;
 2. fie dețineți în proprietate cel mult o locuință, cu o suprafață utilă mai mică de 50 mp, dar care nu a fost achiziționată prin programul Prima Casă. În acest sens va trebui să dați o declarație pe propria răspundere.

Accesând Programul, veți avea calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul şi va trebui să dispuneți de avansul minim obligatoriu pentru locuința pe care o doriți şi de o sumă ce va fi blocată într-un depozit colateral, constituit ca garanție pentru acordarea creditului, blocat până la rambursarea integrală a creditului şi nepurtător de dobândă. Suma va reprezenta echivalentul a 3 rate de dobândă.

Programul nu are limită de vârstă

Programul poate fi accesat fie singur, fie împreună cu partenerul de viață, dacă îndepliniți amândoi criteriile de eligibilitate ale programului. Dacă unul dintre soți este sau a fost beneficiar al programului, cu consultanță din partea băncii, există posibilitatea de a accesa creditul Noua Casă doar soțul care îndeplineşte condiția legată de accesarea unei singure locuințe în cadrul programului şi care va avea calitatea de împrumutat, celălalt având doar calitatea de garant/ coplătitor.

Garantul, persoana fizică, soț/soție al/a beneficiarului, este parte semnatară a contractului de garantare, are calitatea de co/proprietar al locuinței achiziționate în cadrul programului, îşi asumă toate obligațiile şi beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi beneficiarul.

Beneficiarii programului vor trebui să îndeplinească în plus şi condițiile de eligibilitate cerute de banca cu care au decis să lucreze

Programul Noua Casă diferențiază locuințele în funcție de preț în contextul cerințelor legate de categoria locuinței, avansul minim obligatoriu şi procentul maxim de garantare astfel:

 1. cu un preț de maxim 70.000 Euro - majoritatea locuințelor achiziționate prin Program, noi, vechi sau consolidate. Pentru acestea avansul minim obligatoriu este de 5% iar procentul maxim de garantare de 50%.
 2. cu un preț cuprins între 70.001 Euro -140.000 Euro - locuințe noi, inclusiv cele construite prin programele ANL, pentru care documentele de recepție la terminarea lucrărilor de construcții s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat. Pentru acestea avansul minim obligatoriu este de 15% iar procentul maxim de garantare de 60%.
 3. Programul permite şi achiziționarea unor proprietăți cu valori ce depăşesc 70.000 / 140.000 euro cu condiția achitării diferenței din surse proprii.

Cât te costă

Pentru a afla costurile exacte ale unui credit Noua Casă este necesar să soliciți informații băncii dar trebuie să fii pregătit financiar pentru a acoperi următoarele:

 1. Avansul minim obligatoriu - 5% dacă locuința nu depășește 70.000 Euro sau 15% dacă are un preț cuprins între 70.001-140.000 Euro, calculat în lei la cursul valutar din ziua analizei.
 2. Depozitul colateral - reprezentând contravaloarea a 3 rate de dobândă, constituit pentru garantarea dobânzii.
 3. Dobânda - IRCC +max. 2% (IRCC=Indice de Referință pentru Creditele Consumatorilor).
 4. Comisionul anual de garantare către FNGCIMM - 0,3% - stabilit anual de MFP şi calculat la sold.
 5. Pentru locuințele de până în 70.000 euro, comisionul se aplică la 50% din soldul creditului, iar pentru cele ce trec de 70.000 euro, comisionul se aplică la 60% din soldul creditului.
 6. Alte costuri: prima de asigurare a imobilului, taxele notariale pentru cumpărarea locuinței.

De la lansarea Programului în anul 2009 pânã la finele lunii decembrie 2021, au fost acordate 321.073 garantii și promisiuni de garantare în valoare totalã de 29,90 miliarde lei. În 2021 au fost acordate 11.858 garanții în valoare totalã de 1,52 mld. lei și 3.779 promisiuni de garantare, în valoare totalã de 0,55 miliarde lei, din care, din plafonul anului 2021, au fost acordate 9.275 contracte de garantare în valoare totalã de 1,18 mld. lei și 3.566 promisiuni de garantare, în valoare totalã de 0,52 miliarde lei.

 

Oferta Compariimobiliare.ro include apartamente, case şi terenuri de vânzare în municipiul Cluj-Napoca şi în împrejurimi.