Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) anunţă demararea, în scurt timp. a noului program "Noua Casă", iniţiat de Guvernul României, care va continua în buna măsură spiritul programului "Prima Casă", dar care aduce noi facilităţi în schema de finanţare-garantare oferită de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice.


Prin programul "Noua Casa" se vor acorda: 

 

I. Două categorii de credite pentru locuinţe noi (prin locuinţă nouă se înţelege orice locuinţă, recepţionată la terminarea lucrărilor, cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat precum şi locuinţele supuse unor lucrări de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat) respectiv :

1) Credite de până la maximum 140.000 de mii de euro pentru care se percepe un avans de 15% şi se acordă o garanţie în nume şi cont stat în valoare de 60%; 
2) și Credite de până la 70.000 de euro cu un avans de 5% şi o garanţie în nume şi cont stat de 50%.
 
Avansul de 15% şi garanţia în nume şi cont stat de 60% se aplică doar locuinţelor noi ce depăşesc pragul de 70.000 de euro până la maximum 140.000 euro inclusiv.

II. Credite pentru achiziţionarea de locuinţe vechi (recepţionate la terminarea lucrărilor de construcţie cu mai mult de 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat) condiţiile rămân neschimbate, respectiv:

Credit de până la maximum 70.000 euro, pentru care se percep un avans de 5% şi se acordă o garanţie în nume şi cont stat în valoare de 50%.

În ceea ce priveşte criteriile de eligibilitate în cadrul programului, acestea au rămas neschimbate, astfel poate avea calitatea de beneficiar al Programului orice persoană fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 - la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreuna cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp;
 - achiziţionează sau construieşte o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile Programului;
 - are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul.

Se introduc norme tranzitorii prin care contractele de garantare şi promisiunile de garantare încheiate şi aflate în derulare la data intrării in vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă să producă efecte în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare la data emiterii lor, precum şi norme tranzitorii referitoare la solicitările de acordare a unei finanţări garantate aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă prin care li se aplică dispoziţiile legale în vigoare la data depunerii lor la finanţator.

Beneficiarii programului pot efectua rambursarea anticipată parţială sau integrală, fără a  se  percepe comision de rambursare anticipată.