Noua prevedere se regăseşte în modificările aduse Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcțiilor prin Legea nr. 7/2020.

 

”În cazul în care doriți desființarea unei construcții și realizarea uneia noi (pe aceeași parcelă) nu mai este necesară obținerea a două autorizații (una de desființare și una de construire), ci se emite o singură autorizație de construire care cuprinde atât lucrările de demolare cât și cele de construire”, a declarat arhitectul șef al județului Cluj, Claudiu Salanță.

Printre cele mai importante modificări aduse legii menţionate mai sus se numără:

  • Certificatul de urbanism se va elibera în cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii (anterior era în 30 de zile lucrătoare), inclusiv în format digital, iar autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor, inclusiv pentru executarea lucrărilor de racorduri și branșament se emite în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației.
  • Reautorizarea poate fi obținută în baza aceleiași documentații în cazul neînceperii lucrărilor sau în cazul nefinalizării lor, fără să fie necesară emiterea unui nou certificat de urbanism, pentru un termen ca cel inițial (în cazul lucrărilor care nu au fost începute în termen), respectiv pentru un termen egal cu termenul de finalizare inițial (în cazul în care întreruperea nu a fost mai lungă decât termenul de finalizare inițial, iar lucrările începute și nefinalizate nu au fost supuse unor măsuri de conservare).
  • Persoanele fizice cu atribuții în verificarea documentațiilor și elaborarea/ emiterea autorizațiilor de construire răspund material, contravențional, civil și/ sau penal pentru nerespectarea termenelor prevăzute de lege, precum și pentru refuzul nejustificat de a emite autorizația de construire/ desființare și/sau a certificatului de urbanism în termenul legal pentru documentațiile complete.
  • Posibilitatea înscrierii în cartea funciară în baza unui certificat de atestare/ adeverință privind edificarea construcției pentru construcțiile a căror execuție a lucrărilor s-a realizat fără autorizație de construire, iar termenul de prescripție de 3 ani a răspunderii contravenționale s-a împlinit și clădirea întrunește cerințele fundamentale de calitate în construcții.
  • Pentru regularizarea lucrărilor de construire nu mai este necesară obținerea unei autorizații de construire pentru intrarea în legalitate, ci fie dispoziția expresă de menținere a lucrărilor emisă de către autoritatea administrației publice competentă să emită autorizația de construire, fie certificatul de atestare/ adeverința privind edificarea construcției emise în baza unei expertize tehnice privind calitatea construcției.
  • În cazul în care se dorește demolarea unei construcții și construirea alteia în loc, va fi suficientă obținerea unei singure autorizații care să acopere atât demolarea, cât și construirea.
  • Autorizațiile de construcție sau desființare care sunt emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanțele de contencios administrativ și de către prefect, în urma activității de control a Inspectoratului de Stat în Construcții.