Ministerul Culturii vrea să scoată Comisiile Zonale și Naționale pentru Monumentele Istorice din circuitul de avizare a proiectelor imobiliare din zonele protejate, dacă proiectul imobiliar este semnat de un expert atestat de instituție, potrivit unui proiect de act normativ aflat în dezbatere publică.

 

Modificările propuse

Principalele prevederi în proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Culturii, până în 30 august, sunt:

 

  1. Art. 34: Membrii comisiilor zonale, exceptând arhitecții șefi și supleanții lor, fac parte din categoria personalului de specialitate atestat, potrivit legii în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil.
  2. Art. 34 cu 2: Serviciile publice deconcentrate ale Ministerul Culturii pot emite avize privind intervențiile asupra imobilelor din zonele lor de protecție sau din zonele protejate fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, în afara cazurilor prevăzute la art. 26 alin. (5), dacă documentația supusă avizării este elaborată de un arhitect atestat de Ministerul Culturii în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil și respectă procedura privind avizarea intervențiilor în zonele de protecție a monumentelor istorice și zonele protejate aprobată prin ordin al ministrului culturii.
  3. Poate fi avizată și autorizată, conform legii, desființarea parțială a monumentelor istorice, în baza unui studiu istorico-științific de fundamentare privind evaluarea culturală a imobilului asupra căruia a fost instituit regimul juridic de monument istoric și a relației acestuia cu contextul lui, conținând restricții și permisivități de intervenție și realizat de personal de specialitate atestat ca parte a unei documentații avizate conform propunerilor comisiilor de specialitate.
  4. Printre intervențiile asupra monumentelor, actul normativ prevede: lucrări de conservare, construire, extindere, consolidare, desființare parțială, restructurare, amenajări peisagistice și de punere în valoare, care modifică substanța sau aspectul monumentelor istorice

 

Scoaterea Comisiilor din circuitul de avizare în condițiile în care proiectul imobiliar este elaborat de un specialist atestat este justificată astfel:

 

”În vederea clarificării cadrului legal și a degrevării activității în comisiile de specialitate, se introduc trei noi articole, art. 342 art. 343 și art. 344 și se prevede ca, în situația în care nu este necesară analiza documentațiilor în vederea emiterii avizelor, serviciile publice deconcentrate ale Ministerul Culturii pot emite avizele privind intervențiile asupra imobilelor din zonele lor de protecție sau din zonele protejate fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, dacă documentația supusă avizării este elaborată de un arhitect atestat de Ministerul Culturii în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil și respectă procedura privind avizarea intervențiilor în zonele de protecție a monumentelor istorice și zonele protejate aprobată prin ordin al ministrului culturii.

De asemenea, pentru a evita situațiile în care Comisia Națională a Monumentelor Istorice/comisiile zonale ale monumentelor istorice soluționează contestațiile la deciziile luate fără consultarea acestora, contestațiile la avizele, acordurile, comunicările privind intervenții asupra imobilelor asupra cărora a fost instituit un regim de protecție a patrimoniului cultural, atunci când acestea nu au fost emise cu consultarea prealabilă a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sau a comisiilor zonale ale monumentelor istorice se soluționează de Comisia Națională a Monumentelor Istorice, în cazul monumentelor istorice de grupa A și de comisiile zonale ale monumentelor istorice, în celelalte situații.

Totodată, se are în vedere eliminarea unor potențiale incompatibilități”, se arată în nota de fundamentare.