Începând cu anul 2021, nu doar proprietarii de case neîngrijite, aflate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, vor fi supraimpozitaţi cu până la 500%, ci şi cei care au terenuri în stare deplorabilă. 

Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică privind Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale pct. 168 din Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016 și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, în vederea supunerii acestuia dezbaterilor publice.

Prin terenuri neîngrijite se înţelege ca fiind cele în stare de paragină, acoperite de buruieni, părăsite, insalubre, curţi neîngrijite, împrejurimi nereparate şi neîntreţinute. Sunt scutite de la această plata terenurile pentru care proprietarii deţin autorizaţii de construire/demolare valabile şi au anunţat la ISC începerea lucrărilor. În funcţie de un punctat, stabilit prin HCL, terenurile neîngrijite pot fi supraimpozitate cu o valoare între 200 şi 500%, astfel:

Marea redaţadizare de la Cluj-Napoca 

Un număr de 454 de imobile au fost reabilitate până în prezent în centrul istoric al oraşului, 52 fiind refațadizate în cursul anului 2019. Reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca spun că programul de supraimpozitare cu 500% a clădirilor degradate va continua şi în anii următori, iar aria de influenţă va fi extinsă şi spre cartierele oraşului. 

 

Oferta Compariimobiliare.ro include peste 15.000 de apartamente de vânzare în municipiul Cluj-Napoca şi în împrejurimi.