Guvernul nu susține transformarea Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL) într-un organism cu rol de înregistrare și supraveghere al dezvoltărilor rezidențiale, însă consideră necesară condiționarea vânzării de locuințe, pentru a elimina tranzacționarea de imobile neterminate.

Inițiativa propusă oferă ANL puterea de a interzice funcționarea unui proiect imobiliar, de a cere suspendarea conturilor bancare și de a amenda dezvoltatorii care încalcă legea. Guvernul României este însă de părere că atribuţiile propuse pentru ANL depășesc competențele agenției și subiliniază că gestionarea evidenței proiectelor și construcțiilor realizate, inclusiv a celor din cadrul dezvoltărilor imobiliare, și controlul lucrărilor de construcții, cad în sarcina primăriilor și a Inspectoratului de Stat în Construcții sau, după caz, a instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, conform legilor în vigoare. Executivul recunoaște însă importanța necesității introducerii unor prevederi care să condiționeze vânzarea apartamentelor de locuit și consideră că „ar fi fost necesară și suficientă o normă juridică prin care să fie condiționată încheierea contractelor de vânzare-cumpărare“. 

Proiectul legislativ are un aviz negativ din partea Consiliului Economic și Social, care consideră suficiente legile existente, și un aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ. 


Prevederile iniţiativei PNL:

 • Niciun dezvoltator nu va face publicitate, nu va comercializa, vinde sau oferi spre vânzare, şi nu va invita persoane să achiziţioneze, sub nici o formă juridică, o parcelă de teren, apartament sau clădire, după caz, în cadrul unei dezvoltări imobiliare sau parte din aceasta, fără înregistrarea dezvoltării imobiliare la Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
 • Dezvoltatorul imobiliar va plăti o amendă în valoare de 5% din valoarea proiectului de dezvoltare imobiliară în cazul neînregistrării acestuia la ANL. În cazul neînregistrări proiectului după aplicarea amenzii iniţiale se aplică o amendă de 10% din valoarea estimată a proiectului de dezvoltare imobiliară.
 • Dezvoltările imobiliare care se află în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi şi pentru care certificatul de atestare nu a fost eliberat, se înregistrează de către dezvoltator la ANL proiectul respectiv în termen de trei luni de la data promulgării prezentei legi. Dezvoltările imobiliare ulterioare termenului de trei luni de la data intrării în vigoare a legii se înregistrează la Agenţie la data eliberării certificatului de urbanism în vederea eliberării autorizării de construire a primei clădiri din cadrul dezvoltării imobiliare. Primăriile au obligaţia de a transmite, în format electronic, către ANL fiecare certificat de urbanism eliberat pentru construcţiile definite de prezenta lege.
 • Nu este necesară înregistrarea proiectului imobiliar: (a) aunci când numărul de apartamente propuse pentru dezvoltare nu depăşeşte opt, inclusiv toate fazele; (b) dacă dezvoltatorul a primit un certificat de atestare pentru dezvoltarea imobiliară înainte de intrarea promulgării prezentein legi; (c) pentru proiectele care au scopul renovării sau reparaţiei sau recompartimentarea, care nu implică comercializarea, vânzarea publicitară sau o nouă alocare a oricărui apartament, parcelă sau clădire, după caz, în cadrul proiectului imobiliar.
 • În cazul în care proiectul imobiliar este dezvoltat în etape, fiecare astfel de etapă este considerată un proiect imobiliar autonom, iar dezvoltatorul va obţine înregistrarea în temeiul prezentei legi pentru fiecare fază, separat.
 • Dezvoltatorul imobiliar va depune la ANL şi documente prin care descrie proiectele lansate în ultimii trei ani, fie că sunt finalizate sau în curs de dezvoltare, inclusiv stadiul actual, orice întârziere în finalizarea acestuia şi detalii ale proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecată.
 • Dezvoltatorii imobiliari vor depune, potrivit iniţiativei legislative, actele necesare pentru construcţie, inclusiv: autorizaţia de construcţie; certificatul de urbanism; planul lucrărilor de construire; detaliile amplasamentului proiectului; modelul de contract pentru rezervare; contractul de vânzare-cumpărare şi actul de transmitere propus spre a fi semnat de către cumpărători; numele şi adresele agenţilor imobiliari care realizează vânzarea, dacă există; numele şi adresele contractanţilor/subcontractanţilor, arhitectului, inginerului şi orice alte persoane implicate în dezvoltarea proiectului propus.
 • Dezvoltatorul trebuie să depună şi o declaraţie pe propria răspundere prin care declară că: are un titlu legal asupra terenului pentru care se propune dezvoltarea, împreună cu documente valabile din punct de vedere legal autentificate pentru un astfel de titlu, în cazul în care terenul este deţinut de altă persoană; terenul este liber de orice sarcină, sau dacă este cazul, detalii cu privire la aceste sarcini înscrise asupra unui astfel de teren, inclusiv orice drepturi, titlu, ipoteci sau numele oricărei părţi care are legătuă cu aceste teren, împreună cu detaliile; care este perioada în care acesta se angajează să finalizeze proiectul sau faza acestuia, după caz.
 • Declaraţia pe propria răspundere semnată de dezvoltator trebuie să menţioneze că cel puţin 50% dintre sumele încasate pentru proiectul imobiliar de la beneficiari vor fi depozitate într-un cont separat care să fie păstrat într-o bancă dispusă să acopere prin credit costul construcţiei şi costul terenului şi va fi folosit doar în acest scop.
 • Dezvoltatorul poate să retragă sumele într-un cont separat, să acopere costul proiectului proporţional cu procentajul de finalizare; sumele din contul separat pot să fie retrase de către dezvoltator, după ce se certifică de către o echipă formată dintr-un inginer constructor, un arhitect şi un expert contabil că retragerea este proporţională cu procentajul de finalizare a proiectului. Dezvoltatorul are obligaţia să îşi certifice conturile revizuite în termen de şase luni de la încheierea fiecărui exerciţiu financiar de către un expert contabil care va întocmi o declaraţie de conturi certificată şi semnată corespunzător de către acesta. În timpul auditului se verifică dacă sumele colectate pentru proiect au fost utilizate pentru finalizarea a proiectului".
 • Proiectul de lege propune şi ca Agenţia Naţională pentru Locuinţe să gestioneze un sistem on-line pentru depunerea cererii de înregistrare a dezvoltărilor imobiliare. Recepţia construcţiilor se face în prezenţa proiectantului şi executantului. Nu în ultumul rând, dezvoltatorii vor plăti consumatorului păgubit 10% din valoarea locuinţei.

Clujul imobiliar, la început de august 2019

Experții liderului în imobiliare online din Cluj, portalul Compariimobiliare.ro, vă prezintă prețurile apartamentelor de vânzare, pe cartiere, la început de august 2019, dar și zonele preferate de cei aflați în căutarea unei noie locuințe. La final de iulie 2019, metrul pătrat util se vindea, în medie, cu 1.598 de euro.

Căutări după numărul de camere:

 • 2 camere - 51%
 • 3 camere - 31%
 • 1 cameră - 10%
 • 4 camere - 8%

Cele mai căutate zone:

 • Mărăști - 16%
 • Gheorgheni - 14%
 • Mănăștur - 14%
 • Grigorescu - 8%
 • Central - 8%
 • Zorilor - 6%
 • Bună Ziua - 5%
 • Florești - 4%
 • Semicentral - 3%
 • Borhanci - 2%

 

Oferta Compariimobiliare.ro include peste 16.800 de apartamente de vânzare în municipiul Cluj-Napoca și în împrejurimi.