Deși 535 de imobile au fost refațadizate din 2016 și până în present, iar alte 88 sunt în curs de reabilitare, în urma măsurii supraimpozitării cu 500% a clădirilor neîngrijite din oraș, Primăria Cluj-Napoca se confruntă cu zeci de plângeri ale proprietarilor de clădiri neîntreținute, în special din centru, nemulțumiți de impozitul majorat pe care trebuie să îl achite.

În consecință, administrația locală a pus în dezbatere publică regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca.

Așadar, potrivit proiectului de regulament, prin imobile neîngrijite în Cluj-Napoca se înțelege „clădiri aflate în stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, fațade nereparate, necurățate, netencuite, nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situații de asemenea natură”.

Controalele și verificările referitoare la situația acestor imobile se fac de către Poliția Locală. După identificarea unei clădiri neîngrijite polițiștii locali întocmesc o fișă de evaluare și o notă de constatare însoțite de fotografii.

Proprietarul va fi somat apoi să efectueze lucrările de întreținere necesare până cel târziu în 30 noiembrie, același an. Dacă nu se conformează, polițiștii fac o nouă verificare în teren și întocmesc o notă de constatare, iar ulterior printr-o hotărâre de CL clădirea respectivă va fi supraimpozitată.

Sunt exceptați de la supraimpozitare proprietarii care au obținut deja o autorizație de desființare sau de construire pentru clădirea neîngrijită, dar doar dacă au anunțat autoritățile competente despre începerea lucrărilor la imobilul respectiv. Supraimpozitarea unor asemenea imobile merge gradual de la 200% până la un maxim de 500%, în funcție de starea de paragină a clădirilor în cauză.

Etapa consultării publice se încheie în data de 28 februarie 2020.