Plafonul total de garantare pentru anul 2020 aferent Programului Prima Casă a fost stabilit la 2 miliarde de lei, potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului postat spre consultare publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice (MFP).

Totodată, Ministerul Finanţelor propune abrogarea prevederii care permite băncilor să depăşească plafonul alocat, dacă acesta se reîntregeşte prin eliberarea unor sume ce reprezintă credite rambursate.

„Sumele eliberate ca urmare a rambursărilor creditelor acordate în cadrul programului la scadenţă şi/sau anticipate, precum şi ca urmare a lichidării creditelor acordate iniţial în cadrul programului în vederea acordării de garanţii pentru achiziţionarea sau construirea unei noi locuinţe în cadrul programului reîntregesc plafonul total al garanţiilor aferent anului eliberării şi se utilizează de către fiecare finanţator pentru acordarea de garanţii beneficiarilor programului. Sumele astfel obţinute se evidenţiază şi se raportează distinct faţă de plafonul anual alocat prin hotărâre a Guvernului”.

Ce comisioane va trebui să plătești pentru programul Prima Casă în 2020:

  • Comisionul unic de analiză –  0,15% pe an din valoarea promisiunii de garantare emise de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM).
  • Comisionul de gestiune a garanțiilor –  0,40% pe an calculat la soldul garanției statului (aici s-a înregistrat o scădere față de comisionul pe care trebuia să-l plătești în 2019, de 0,45%).

 

Prin programul Prima Casă, cei interesați pot cumpăra sau construi locuințe, statul garantând în proporție de 40% sau 50% creditul pe care-l face cumpărătorul la finanțator. În Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, documentul care trasează regulile după care se desfășoară programul Prima Casă, scrie că pentru locuințele noi, statul poate garanta maximum 50% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, iar pentru celelalte locuințe, statul va garanta cel mult 40% din valoarea finanțării.

Înscrierile în program nu au început încă, fiind nevoie de realizarea mai multor formalități, inclusiv aprobarea bugetului national pentru anul 2020.

Cifrele Prima Casă

De la lansarea programului în 2009 și până la finele lunii octombrie 2019, au fost acordate 250.673 garanții în valoare totală de 21,6 miliarde lei. De la începutul anului 2019 și până la finele lunii octombrie 2019 au fost acordate 14.052 garanții, în valoare totală de 1,3 miliarde lei, precum și 4.344 promisiuni de garantare, în valoare totală de 0,5 miliarde lei. Până în prezent au fost executate un numar de 886 de garanții, în valoare de 70,7 milioane lei, din care s-a recuperat de către ANAF suma de 26,51 milioane lei, rezultând o rată a creditelor neperformante de aproximativ 0,4% din totalul creditelor acordate prin programul Prima Casă.

O casă, O familie

Anul trecut, la cererea BNR, Ministerul Finanțelor a decis să transforme programul Prima Casă într-unul social, accesibil doar celor cu venituri de până la 4.500 de lei. Proiectul intitulat “O casă, O familie” a fost prezentat, în august, de Ministerul Finanțelor de atunci, însă nu a mai fost adoptat de Guvern.