Credit scoring-ul este un instrument folosit în evaluarea profilului solicitantului de credit. 

Conceptul de credit scoring a apărut pentru prima data în anii '50, dar a fost folosit pe scară largă abia în ultimele două decenii. Un scoring generat automat de calculator este alcătuit din informațiile menționate ïntr-un raport de credit individual. Creditorii – în special cei din sectorul ipotecar – folosesc in mod frecvent scoring-urile atunci când decid cine primește împrumuturi.

Credit scoring-ul este de fapt un studiu bazat pe analize statistice cu caracter istoric. Acestea permit modelări ale unor comportamente specifice ale diferitelor segmente de clienți, dar și fundamentarea pe baze științifice a răspunsului afirmativ/negativ, care va fi formulat pentru o anume cerere de acordare de credit.

Utilizând credit scoring-ul, creditorul poate să aprecieze într-un mod rapid, obiectiv și consistent creditele anterioare, și să calculeze probabilitatea ca împrumutul să-i fie restituit conform angajamentului. Întrebuințarea credit scoring-ului nu doar mărește acuratețea analizei creditelor anterioare, ci o realizează sporind eficiența și consistența procesului în curs de desfășurare.

Credit scoring-ul dă posibilitatea companiilor să ofere "credibilitate imediată" unui solicitant de credit, lucru imposibil până acum câțiva ani.

Totodată, prin intermediul scoringului scade probabilitatea ca debitorii să întâmpine dificultăți cu privire la prejudecățile creditorului, acesta neținând cont de rasă, gen, convingere religioasă, naționalitate, stare civilă sau de faptul că aplicantul beneficiază sau nu de asistență publică.

Pentru obţinerea unui credit, scoringul este acum primordial. Aceste informaţii se transformă în puncte, care mai departe influenţează: decizia de aprobare/respingere, valoarea creditului aprobat, avansul solicitat, costul creditului (dobândă, comisioane), gradul de îndatorare, gradul de acoperire cu garanţii etc. 

Scoringul, pe lângă informaţiile privind veniturile solicitanţilor şi codebitorilor (valoare, sursă etc.), destinaţia creditului şi alte rate la credite, carduri (credit, overdraft) sau întârzieri la plată, cuprinde informaţii detaliate referitoare la: 

  • date personale solicitant: starea civilă, numărul de membri ai familiei, ultimul nivel de învăţământ absolvit, de când se locuieşte la adresa curentă şi statutul locativ (proprietar, chiriaş, cu părinţii etc.) 
  • date privind încadrarea în muncă: denumirea societăţii angajatoare, domeniul de activitate, numărul total de angajaţi, profesia solicitantului, funcţia, vechimea la locul actual de muncă şi totală în muncă. 

Toate aceste date formează profilul de risc al solicitantului, determinant în obţinerea aprobării financiare pentru un credit. 
Datorită faptului că acest scoring diferă acum foarte mult de la o bancă la alta, rolul consultantului de credite/broker de credite este foarte important. 

Brokerii de credite, în baza contractelor de parteneriat cu băncile din portofoliu, deţin simulatoarele acestora şi împreună puteţi alege cel mai avantajos produs bancar, fără a vizita acele 10/15/20 de bănci şi fără costuri suplimentare presupuse de consultarea brokerului. 

În acest moment, două familii cu aceleaşi venituri şi fără alte rate la credite, dar cu condiţii personale diferite, se pot încadra de exemplu pentru un credit de maximum 30.000 EUR la o bancă, de 56.000 EUR la o altă bancă sau pot fi chiar respinşi de scoringul unei a treia bănci.

Întrucât credit scoring-ul este obiectiv și bazat pe o cantitate imensă de date verificate statistic, scoring-ul aduce un nou nivel de obiectivitate procesului de acordare a creditelor.

Fă o simulare a ratei lunare, află suma maximă la care te încadrezi, care sunt condițiile de creditare și solicită o ofertă personalizată de la top 10 bănci din România:

https://compariimobiliare.ro/credit-imobiliar