Bancile acorda credite persoanelor care obtin venituri din activitati independente pe baza a doua conditii indeplinite cumulat: sa aiba o continuitate de cel putin doi ani pe aceasta forma de activitate si sa aiba documente justificative la zi, respectiv Registrul de incasari si plati perfect completat, in baza contractelor si actelor aditionale aferente.

 

Procentul luat in calcul de majoritatea bancilor este de 100% din venituri.

 

Baza de calcul a veniturilor realizate  se obtine din media ultimelor trei venituri nete lunare curente (din registrul de incasari si plati SAU din extras de cont/ facturi pentru categoriile de clienti care conform legii nu sunt obligati sa tina registru de incasari si plati) sau din media veniturilor nete lunare din anul anterior, luand in considerare perioada lucrata in anul anterior.

 

Ca venit net lunar eligibil se ia in considerare media veniturilor curente, daca nu rezulta o crestere mai mare de 20% fata de veniturile realizate, sau daca cresterea mai mare de 20% este justificata prin documente si rezulta ca urmare a unor schimbari in activitate. Sau, un procent de 120% -  media veniturilor din anul anterior, daca rezulta o crestere mai mare de 20% nejustificata prin niciun document.

 

Sunt acceptate venituri din profesii liberale: medici, avocati, notari, auditori, consultanti fiscali, experti contabili, contabili autorizati, arhitecti, IT-isti si altii.

Nu sunt acceptate venituri din activitati comerciale, altele decat profesii liberale sau practicarea unei meserii, iar venitul trebuie sa fie obtinut in minimum 24 luni de continuitate.

 

Documentele necesare cerute de banci sunt:

- act specific de autorizare (emis de autoritatea in drept conform legii) si certificatul de inregistrare emis de registrul comertului, daca este cazul;

- deciziile de impunere finala emisa pentru anul anterior incheiat sau declaratia speciala (200) privind veniturile realizate in anul anterior incheiat (daca nu e depusa, declaratia privind veniturile estimate) sau declaratia anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica (204) sau decizia de impunere pentru plati anticipate pentru anul anterior incheiat si/sau pentru anul in curs (in cazul in care exista) sau certificat fiscal emis de Administratia financiara relativ la venitul net obtinut in ultimul an fiscal.

 

Registrul de incasari si plati pe anul curent (ultimele 3 luni) este un document important, pe baza caruia bancile analizeaza fluxul de numerar, continuitatea veniturilor, cuantumul cheltuielilor.

 

Clientii care, potrivit legii, nu sunt obligati sa tina registru de incasari si plati vor putea aduce contractele de prestari servicii, extras de cont, facturi pe ultimele trei luni si pe anul anterior incheiat, precum si decizia finala de impunere pe anul anterior.

 

Fă o simulare a ratei lunare, află suma maximă la care te încadrezi, care sunt condițiile de creditare și solicită o ofertă personalizată de la top 10 bănci din România:

https://compariimobiliare.ro/credit-imobiliar